Nowe
Zmiana podziału godzin Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Grodzka Agata   
26.11.2020.
Od wtorku, 1 grudnia 2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się z nową wersją w zakładce Plan lekcji.
Zmieniony ( 27.11.2020. )
 
Pasowanie na ucznia kl.I Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Małgorzata Sienkowska   
18.10.2020.
pasowanie20.jpg 14 października odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia kl.I. W tym roku , ze względu na pandemię, miała nieco odmienny charakter. Uczestniczyli w niej tylko uczniowie kl.I-III. Na wstępie Pani Dyrektor Lucyna Ciołkosz powitała wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów kl.I i ich rodziców. Zanim nastąpiła podniosła chwila ślubowania, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne. Sprostali również wszystkim zadaniom przygotowanym przez Profesora. Udowodnili, że w pełni zasługują, by przyjąć ich do braci uczniowskiej. Po emocjonujących chwilach, nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości - pasowanie na ucznia naszej szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze , ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty od rodziców i zaproszonych gości. Uczniowie z klasy drugiej i trzeciej wręczyli swoim młodszym kolegom i koleżankom drobne, słodkie upominki. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Zmieniony ( 22.10.2020. )
 
Regulamin funkcjonowania szkoły Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Grodzka Agata   
05.09.2020.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich
w Różance w czasie epidemii

Telefony alarmowe:

112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE,

998 - STRAŻ POŻARNA,

997 - POLICJA.

17 2761152 – SANEPID STRZYŻÓW

504052749 – SANEPID STRZYŻÓW

606147928 – TELEFON ALARMOWY DO SANEPIDU CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

 

 Organizacja pracy:

Szkoła pracuje w trybie normalnym ze uwzględnieniem środków ostrożności, zalecanych przez sanepid w czasie epidemii.

W szkole przebywają tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i sekretariatu. Na teren budynku szkolnego nie mogą wejść osoby postronne. W wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym umówieniu się z Dyrekcją szkoły.

Telefon do sekretariatu: 17 2775170

Telefon do Dyrektora: 691135 287

Przebywanie rodziców na terenie szkoły ograniczamy do minimum, w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Rodzic przychodzi wówczas do szkoły obowiązkowo w maseczce i rękawiczkach.

Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły i zostawia je przy wejściu głównym. Ta sama sytuacja jest po zakończeniu zajęć. Rodzic odbiera dziecko przy wejściu. Należy zachować bezpieczny dystans oraz mieć przy sobie maseczkę.

Rodzic posyła do szkoły dziecko zdrowe. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wygląda na zakatarzone, nie zostaje ono wpuszczone do szkoły.

W przypadku zgłoszenia przez ucznia, że czuje się źle, zostają podjęte odpowiednie kroki:

  • ucznia umieszcza się w izolatce;
  • uczeń zakłada obowiązkowo maseczkę oraz opiekun z nim przebywający również;
  • opiekun lub wychowawca kontaktuje się z rodzicem ucznia, w celu jego przekazania;
  • jeżeli bedzie ograniczony kontakt z rodzicami, wówczas nauczyciel lub opiekun dzwoni do sanepidu;

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Sale szkolne są wietrzone po każdej lekcji oraz regularnie dezynfekowane.

Uczniowie do nauki mają wydzieloną swoją klasę, przechodzą tylko na informatykę i w-fiz.

Przed wejściem do Sali informatycznej uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz po lekcji również;

Każdorazowo przed użyciem pisaka do tablicy uczeń musi zdezynfekować ręce.

Sala gimnastyczna jest regularnie dezynfekowana;

Sprzęt sportowy jest każdorazowo dezynfekowany;

Uczniowie uczący się w klasach na górnych korytarzach przebywają w obrębie swojej klasy, jeżeli toaleta znajduje się na górze, korzystają z niej wyłącznie dzieci uczące się na górze, z toalety na dolnym korytarzu korzystają uczniowie uczący się na dole.

Chęć skorzystania z toalety lub pójście do sklepiku szkolnego, uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.

Przed skorzystaniem z toalety i po jej skorzystaniu, uczeń każdorazowo dezynfekuje ręce; Zaleca się również jak najczęstsze mycie rąk.

Wszystkie pomieszczenia klasowe, toalety, plac zabaw jest regularnie dezynfekowany i czyszczony.

 

 Rekomendowane zalecenia dla rodziców:

 

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

 Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż
w zamkniętych pomieszczeniach. 

Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!

hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!

poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!

dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!

poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!

brak ograniczeń co do formy aktywnościfizycznej - umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

 

 Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 

Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.

Procedury danej szkoły mająma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

 

 Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

 

Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czynie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.

Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.

 

 Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

 

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

 

 W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

 Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

 

 Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

 

Kwarantanna dotyczy osób, które:

             przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

             miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

             mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

 

 

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

             w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,

             spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

             jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

 Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

 

 Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

 Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

 

Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

kaszel,

temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

utratę węchu o nagłym początku,

utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

wysypkę.

Pozostawaw  dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

 

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

             przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

             miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

             mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

 

 Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

             w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,

             spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

             jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

 

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

 

 

 

Zmieniony ( 05.09.2020. )
 
Rozkład jazdy autobusów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Grodzka Agata   
02.09.2020.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Rok szkolny 2020/2021Dni tygodnia

Godziny przyjazdu

Godziny odjazdu

Poniedziałek

7:20

12:45; 13:40; 14:35

Wtorek

7:20

12:45; 13:40; 14:35

Środa

7:20

12:45; 13:40; 14:35

Czwartek

7:20

12:45; 13:40; 14:35

Piątek

7:20

12:45; 13:40; 14:35Zmieniony ( 02.09.2020. )
 
Informacje o zasiłkach i stypendiach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Grodzka Agata   
18.08.2020.

Poniżej zamieszczamy informacje i druki dotyczące możliwości i warunków uzyskania pomocy materialnej, zasiłków oraz stypendiów dla uczniów, w roku szkolnym 2020/2021

Zmieniony ( 18.08.2020. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 105

Dzisiaj jest...

Dzisiaj jest: Niedziela
24 Stycznia 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz

Do końca roku zostało 342 dni.
Zodiak: Wodnik

Losowe zdjęcie

Sonda

W wolnych chwilach najczęściej...
 

Odwiedzili nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj118
mod_vvisit_counterWczoraj864
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4175
mod_vvisit_counterW tym miesiącu18264
mod_vvisit_counterOgółem1296513

Nasi Goście