Rada Rodziców
Redaktor: Grodzka Agata   
04.02.2013.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18

  SP Różanka

  Marta Jakubowicz - przewodnicząca

Małgorzata Bryda - zastępca przew.

Wioletta Kisielewicz  - sekretarz

Joanna Szkotnicka - skarbnik

Komisja Rewizyjna: Magdalena Balicka, Anna Warchoł

 Klasa "0"
 Przedszkole
1. Marta Jakubowicz
2. Wioletta Samolewicz
3. Łukasz Pirga
4. Rafał Machowski
 1. Wioletta Kisielewicz
2. Marzena Bykowska
3. Anna Warchoł
4. Bernadeta Kamińska
Klasa I
 Klasa V

1.  Barbara Czudak      
2.  Celina Sokołowska    
3.  Katarzyna Traciak
 

1.  Joanna Góra     
2.  Marta Jakubowicz       
3.  Justyna Balicka     
    

   
 Klasa II  Klasa VI

1. Iwona Złotek
2. Elżbieta Trznade
3.  lIzabela Stalmaska
 

 
1.  Renata Wójtowicz 
2.   Alicja Ochał
3.  Maria Śmiałek
          
   
 Klasa III  Klasa VII
 1. Małgorzata Bryda
2.  Marta Śledziona
3.  Wioletta Samolewicz     
1.  Magdalena Pęczar 
2.  Anna Ogrodnik   
3.  Maria Sikora
4.  Alicja Ochał
   
 Klasa IV  
1.  Madalena Balicka     
2.  Wioletta Kisielewicz      
3.  Anna Szymańska        
 
 

 

SF Niewodna 

  Adam Januszek - przewodniczący

  Maria Tokarska - z-ca przew.

  Jadwiga Grzebień - skarbinik

 

Klasa 0

 1. Weronika Boruta
 2. Ewelina Podsiadło
 3. Iwona Przywara

Klasa I

 1. Adam Januszek
 2. Anna Ogrodnik
 3. Beata Weron
 4. Renata Włodyka

Klasa II

 1. Krystyna Cynarska
 2. Anna Irzyk
 3. Jadwiga Kosińska

Klasa III

 1. Jadwiga Grzebień
 2. Dorota Wnęk
 3. Maria Tokarska

 

Zmieniony ( 26.09.2017. )